Home » MCC विरुद्ध फागुन १६ गते बिप्लप सहित ६ दलले गरेको नेपाल बन्दमा पोखराको सुनसान मुख्य बजार महेन्द्रपुल

MCC विरुद्ध फागुन १६ गते बिप्लप सहित ६ दलले गरेको नेपाल बन्दमा पोखराको सुनसान मुख्य बजार महेन्द्रपुल

by Pokhara City

MCC विरुद्ध फागुन १६ गते बिप्लप सहित ६ दलले गरेको नेपाल बन्दमा पोखराको सुनसान मुख्य बजार महेन्द्रपुल

तस्विरः संजय शाक्य

You may also like