Home » कास्कीको पोथाना बाट देखिएको सूर्यास्त बेलाको अन्नपूर्ण हिमाल

कास्कीको पोथाना बाट देखिएको सूर्यास्त बेलाको अन्नपूर्ण हिमाल

by Pokhara City

Photo: Ram Gurung/Pokharacity.com

You may also like