Home » कास्कीको मादी गाउ पालिका २ मा पर्ने चम्रो बाट देखिएको भव्य अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला

कास्कीको मादी गाउ पालिका २ मा पर्ने चम्रो बाट देखिएको भव्य अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला

by Pokhara City

View of the magnificent Annapurna Mountain range seen from Chomro in Madi village municipality of Kaski

You may also like