Home » पोखरा १० रामघाट बौद्ध अर्घौ सदनको परिसरमा निर्माणाधीन बिधुतिय शबदाहगृहको फोटो अपडेट।

पोखरा १० रामघाट बौद्ध अर्घौ सदनको परिसरमा निर्माणाधीन बिधुतिय शबदाहगृहको फोटो अपडेट।

by Pokhara City

तस्विरः हुम गुरुङ

You may also like