Home » पोखरा १० रामघाट बौद्ध अर्घौ सदनको परिसरमा निर्माणाधीन बिधुतिय शबदाहगृहको फोटो अपडेट।

पोखरा १० रामघाट बौद्ध अर्घौ सदनको परिसरमा निर्माणाधीन बिधुतिय शबदाहगृहको फोटो अपडेट।

by Pokhara City